HR partnerstvo

Kvalitetan HR partner - ključ Vašeg uspjeha!


O da, zaista je tako. Sve što su vam pričali o HR-u kao nasljedniku kadrovske funkcije koja se bavila samo administracijom i dosijeima radnika – zaboravite, pustite istoričare da se bave prošlošću a Vaš fokus neka bude budućnost!


Konkurencija na tržištu svaki dan raste, a zaposleni postaju najvredniji izvor konkurentske prednosti u mnogim industrijama. Lideri shvataju da vješta i motivisana radna snaga jedina može pobjediti konkurenciju. To na scenu stupa funkcija koje ima primarni fokus na zapošljavanju, razvoju i zadržavanju zaposlenih - HR - Ljudski resursi.

HR je taj koji povećava performanse i potencijal organizacije. On dizajnira procese u organizaciji i pomaže menadžerima da vode timove, razvija ih da postanu hrabri i sposobni lideri.

Kao pouzdan poslovni partner, tu smo da podržimo:

- RAZVOJ ZAPOSLENIH – uvođenje u posao (onboarding), trening i coaching, liderske vještine, upravljanje karijerama

- MOTIVACIJA I ZADRŽAVANJE TALENATA – sistemi motivacije, načini zadržavanja ključnih talenata

- UPRAVLJANJE UČINKOM I SISTEMI NAGRAĐIVANJA – mjerenje učinka, ocjenjivanje zaposlenih, nagrađivanje postignuća, bonus šeme

- INTERNA KOMUNIKACIJA I KORPORATIVNA KULTURA

- UPRAVLJANJE TIMOVIMA I VOĐENJE PROJEKATA – sastavljanje timova, vođenje timova, team building, upravljanje projektima

- ADMINISTRACIJA – ugovori o radu, usklađenost sa zakonskom regulativom, interna akta (politike, pravilnici, procedure), evidencija zaposlenih i dosijei radnika

Upravljanje ljudskim resursima za nas nije samo poslovna funkcija!