Regrutacija, selekcija, head-hunting

Trebate ljude na ključnim pozicijama, ali problem je vrijeme…

Prepustite traženje ljudi i borbu sa rokovima iskustvu BHRS tima!


Mi odlično poznajemo tržište i za Vas ćemo uraditi:


- Izradu oglasa u skladu sa zahtjevima posla
- Oglašavanje putem najposjećenijih web portala (i drugih medija po želji)
- Prikupljanje i filtriranje prijava za posao
- Intervjuisanje kandidata
- Testiranje kandidata
- Izrada evaluacije najboljih kandidata sa preporukom zapošljavanja u skladu sa potrebama funkcije/pozicijeNa svoje usluge i kvalitet preporučenih ljudi, dajemo garanciju! Sve reklamacije rješavamo bez naknade.